Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. LPB/ZP-2/2020 Postępowanie publiczne na zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych Zamawiającego 2020-07-27 13:48 2020-09-01 09:00
2. LPB/ZP-5/2020 - ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH NA PLATFORMACH ZAMAWIAJĄCEGO 2020-07-08 09:33 2020-08-12 09:00
3. LPB/ZP-9/2020 - ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2020-06-26 09:09 2020-08-03 10:00
4. DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW WYPOSAŻENIA WGŁĘBNEGO DO OTWORÓW B8-4K LUB/I B8-6K 2020-06-04 09:16 2020-07-13 09:00
5. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA WYKONYWANIE PRAC RUSZTOWANIOWYCH NA PLATFORMACH ZAMAWIAJĄCEGO 2020-05-13 09:14 2020-06-19 09:00
6. Serwis turbogeneratora gazowego SGT – 300 zlokalizowanego na Centrum produkcyjnym Petrobaltic / Maintenance of SGT-300 gas turbogenerator on Petrobaltic Production Center - Oferty Wstępne 2020-06-09 19:47 2020-06-12 09:00
7. Serwis turbogeneratora gazowego SGT – 300 zlokalizowanego na Centrum produkcyjnym Petrobaltic / Maintenance of SGT-300 gas turbogenerator on Petrobaltic Production Center - Oferty Wstępne 2020-06-09 19:39 2020-06-09 19:41
8. Świadczenie usług transportu lotniczego na platformy Zamawiającego 2020-04-15 09:40 2020-06-03 09:00
9. Postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę w zakresie dostaw odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej wraz z usługami pośrednimi 2020-03-26 11:42 2020-05-25 10:00
10. Kompleksowa obsługa oraz wdrożenie nurkowań do systemów nurkowych Rana AF-2 2020-03-23 09:17 2020-05-20 09:00
11. Dostawa dwóch zestawów wyposażenia wgłębnego do otworów B8-4K lub/i B8-6K 2020-03-11 12:34 2020-05-08 09:00
12. Serwis turbogeneratora gazowego SGT – 300 zlokalizowanego na Centrum produkcyjnym Petrobaltic / Maintenance of SGT-300 gas turbogenerator on Petrobaltic Production Center. 2020-01-03 10:05 2020-02-14 09:00
13. Zakup boi cumowniczo przelewowej CALM / Procurement of a turntable CALM buoy 2019-10-22 09:19 2020-01-24 09:00
14. ZAKUP RUR PŁUCZKOWYCH 3 ½ 15,5 PPF, NC38 2019-08-27 15:02 2019-10-10 09:00
15. DOSTAWA WYPOSAŻENIA WGŁĘBNEGO DO ODWIERTÓW ZŁOŻA B3 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLATFORMIE BEZZAŁOGOWEJ PG-1: B3-8, B3-14A, B3-13B 2019-08-30 09:59 2019-10-07 09:00
16. Serwis prac podwodnych 2019-08-02 12:09 2019-09-27 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne