Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. LPB/ZP-3/2021 - WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO TURBINY TB5000 I PRZYWRÓCENIE JEJ WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH / VERIFICATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE TB5000 TURBINE AND RESTORATION OF ITS TECHNICAL PROPERTIES LPB/ZP-3/2021 2021-09-29 09:44 2021-12-17 09:00
2. LPB/ZP-8/2021 - ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO NA PLATFORMY MORSKIE ZAMAWIAJĄCEGO ZLOKALIZOWANE NA MORZU BAŁTYCKIM LPB/ZP-8/2021 2021-09-29 09:08 2021-10-15 09:00
3. LPB/ZP-6/2021 - Postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy odzieży roboczej LPB/ZP-6/2021 2021-05-26 09:52 2021-06-28 09:00
4. LPB/ZP-2/2021 Postępowanie mające na celu zawarcie Umowy Ramowej na wykonywanie prac montersko - spawalniczych na potrzeby platform Zamawiającego LPB/ZP-2/2021 2021-04-21 09:09 2021-05-24 09:00
5. LPB/ZP-8/2020_ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA PRACE ANTYKOROZYJNE NA PLATFORMACH ZAMAWIAJĄCEGO LPB/ZP-8/2020 2020-12-15 09:24 2021-02-04 09:00
6. WU/LPB/ZP-12/2019_SERWIS TURBOGENERATORA GAZOWEGO SGT – 300 ZLOKALIZOWANEGO NA CENTRUM PRODUKCYJNYM PETROBALTIC WU/LPB/ZP-12/2019 2020-11-24 12:01 2021-02-01 12:00
7. LPB/ZP-17/2020 - ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH NA PLATFORMACH PETRO GIANT I LOTOS PETROBALTIC LPB/ZP-17/2020 2020-11-24 09:47 2020-12-10 09:00
8. LPB/ZP-14/2020_SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO ISO-F-DMA ZGODNIE Z NORMĄ ISO8217:2010 [E] O ZAWARTOŚCI SIARKI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 0,1% LPB/ZP-14/2020 2020-10-16 09:29 2020-11-23 09:00
9. LPB/ZP-10/2020 - Postępowanie publiczne na zawarcie umowy ramowej na wykonywanie badań NDT na platformach Zamawiającego LPB/ZP-10/2020 2020-09-18 09:33 2020-10-06 10:00
10. LPB/ZP-2/2020 Postępowanie publiczne na zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych Zamawiającego LPB/ZP-2/2020 2020-07-27 13:48 2020-09-14 09:00
11. LPB/ZP-5/2020 - ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA WYKONYWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH NA PLATFORMACH ZAMAWIAJĄCEGO LPB/ZP-5/2020 2020-07-08 09:33 2020-08-21 09:00
12. LPB/ZP-9/2020 - ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LPB/ZP-9/2020 2020-06-26 09:09 2020-08-03 10:00
13. DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW WYPOSAŻENIA WGŁĘBNEGO DO OTWORÓW B8-4K LUB/I B8-6K LPB/ZP-7/2020 2020-06-04 09:16 2020-07-13 09:00
14. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA WYKONYWANIE PRAC RUSZTOWANIOWYCH NA PLATFORMACH ZAMAWIAJĄCEGO LPB/ZP-6/2020 2020-05-13 09:14 2020-06-19 09:00
15. Serwis turbogeneratora gazowego SGT – 300 zlokalizowanego na Centrum produkcyjnym Petrobaltic / Maintenance of SGT-300 gas turbogenerator on Petrobaltic Production Center - Oferty Wstępne 2020-06-09 19:47 2020-06-12 09:00
16. Serwis turbogeneratora gazowego SGT – 300 zlokalizowanego na Centrum produkcyjnym Petrobaltic / Maintenance of SGT-300 gas turbogenerator on Petrobaltic Production Center - Oferty Wstępne 2020-06-09 19:39 2020-06-09 19:41
17. Świadczenie usług transportu lotniczego na platformy Zamawiającego LPB/ZP-20/2019 2020-04-15 09:40 2020-06-03 09:00
18. Postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę w zakresie dostaw odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej wraz z usługami pośrednimi WW/LPB/ZP-4/2020 2020-03-26 11:42 2020-05-25 10:00
19. Kompleksowa obsługa oraz wdrożenie nurkowań do systemów nurkowych Rana AF-2 WW/LPB/ZP-1/2020 2020-03-23 09:17 2020-05-20 09:00
20. Dostawa dwóch zestawów wyposażenia wgłębnego do otworów B8-4K lub/i B8-6K WM/LPB/ZP-14/2019 2020-03-11 12:34 2020-05-08 09:00
21. Serwis turbogeneratora gazowego SGT – 300 zlokalizowanego na Centrum produkcyjnym Petrobaltic / Maintenance of SGT-300 gas turbogenerator on Petrobaltic Production Center. WU/LPB/ZP-12/2019 2020-01-03 10:05 2020-02-14 09:00
22. Zakup boi cumowniczo przelewowej CALM / Procurement of a turntable CALM buoy WW/LPB/ZP-1/2019 2019-10-22 09:19 2020-01-24 09:00
23. ZAKUP RUR PŁUCZKOWYCH 3 ½ 15,5 PPF, NC38 WW/LPB/ZP-2/2019 2019-08-27 15:02 2019-10-10 09:00
24. DOSTAWA WYPOSAŻENIA WGŁĘBNEGO DO ODWIERTÓW ZŁOŻA B3 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLATFORMIE BEZZAŁOGOWEJ PG-1: B3-8, B3-14A, B3-13B WM/LPB/ZP-11/2019 2019-08-30 09:59 2019-10-07 09:00
25. Serwis prac podwodnych WW/LPB/ZP-3/2019 2019-08-02 12:09 2019-09-27 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne